THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Vĩnh Thanh Quang


Địa chỉ: Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 01684974923.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Tiền Giang Huyện Tân Phú Đông

tti-vinh-thanh-quang-dl-tien-giang