THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Vĩnh Sơn Quang


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3570155.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tti-vinh-son-quang-httth-tien-giang

tti-vinh-son-quang-httth-tien-giang2