THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Vĩnh Minh Quang


Địa chỉ: Ấp Đôi Ma 1, Xã Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3847302.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tti-vinh-minh-quang-httth-tien-giang