THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Vĩnh Hòa


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273 3840292; 0909914706.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tti-vinh-hoa-dl-tien-giang2

tti-vinh-hoa-dl-tien-giang