THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Trước Mai


Địa chỉ: Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành, (cũ H Ô Môn) Huyện Thới Lai, Cần Thơ.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Cần Thơ Huyện Thới Lai

tti-truoc-mai-httth-can-tho
Bản đồ