THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thiện Lạc Thai


Địa chỉ: 23/2 khu 7, Thị Trấn Cai Lậy. Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3829510.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tti-thien-lac-thai-httth-tien-giang