THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Long Điện


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3876126.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Thạnh Phú

10ThanhLongDien

10ThanhLongDien2