THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Tây Tông Vô Cực Cung


Địa chỉ: Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thị Xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3819843.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Thị xã Bến Tre

10TayTongVoCucCungTTi