THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Qui Thiện


Địa chỉ: Ấp 6, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3856334.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Ba Tri

QuiThienTTi