THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Phương Quế Ngọc Đài


Địa chỉ: Ấp Hội Xuân, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3887.871.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An Huyện Châu Thành

12phuongquengocdai-longan-tthien