THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngũ Long Môn


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3897392.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Bình Đại

9NguLongMonTTi