THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngũ Đài Võ Sĩ


Địa chỉ: Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3773002.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tti-ngu-dai-vo-si-httth-tien-giang