THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Quang Đài


Địa chỉ: Ấp Hiệp Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Trà Ôn

tti-ngoc-quang-dai-httth-vinh-long2

Ảnh cũ:
tti-ngoc-quang-dai-httth-vinh-long

Bản đồ: