THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài


Địa chỉ: 22 Nguyễn Khoái, P 2, Quận 4, TP HCM. Điện thoại: 028.3 8265312.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên TP Hồ Chí Minh Quận 4

tti-ngoc-minh-dai-httth-tphcm
Bản đồ