THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Long Thành


Địa chỉ: Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3663243.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An Huyện Châu Thành

9ngoclongthanh-tti-longan

tti-ngoc-long-thanh