THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài


Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. Điện thoại: 0256.3556.050.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Phù Mỹ

tti-ngoc-linh-dai-httg-binh-dinh