THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Huệ Quang


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0986946663.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Bình Đại

8NgocHueQuangTTi