THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Minh Đức


Địa chỉ: 230 Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3883933.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thành Phố Mỹ Tho

tti-minh-duc-httth-tien-giang2

tti-minh-duc-httth-tien-giang