THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Minh Cảnh Đài


Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An Huyện Cần Giuộc

12Minhcanhdai-tti-longan

Lược sử

Nguyên là cổ tự của chi Minh Đường, tên là Phổ Quang Tự, tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An). Sau khi quy hiệp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chùa này được Ơn Trên đổi tên là Minh Cảnh Đài, trong số 72 thánh tịnh của Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên.

22-9-1930 (01-8 Canh Ngọ): Giáo Sư Ngọc Nghé Thanh, chủ thánh tịnh, quy thiên.

1945: Thánh tịnh hư hoại hoàn toàn.

1960: Tại Tam Giáo Điện Minh Tân (bến Vân Đồn, quận 4, Sài Gòn), bổn đạo họp bàn việc tái thiết thánh tịnh. Ông Chí Tâm (Lê Văn Vui) thay mặt Họ Đạo lo thủ tục giấy tờ và khởi công xây dựng tại ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

16-02-1967 (08-01 Đinh Mùi): Đức Quan Thánh Đế Quân cử chức sắc Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức đến dự lễ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng thánh tịnh.

Cuối tháng 01-1968 (đầu tháng 01 Mậu Thân): Do biến cố Tết Mậu Thân việc xây dựng thánh tịnh phải chậm lại.

Cuối năm 1969: Gia đình cố Giáo Sư Nguyễn Thị Thế cùng một số đạo hữu cất xong Thiên Phong Đường.

01-9-1970 (01-8 Canh Tuất): Lễ an vị Thánh tượng nhân kỷ niệm ngày quy thiên của Giáo Sư Ngọc Nghé Thanh (01-8 âm lịch).

Cuối năm 1975: Ngưng tạo tác tam đài.

16-12-1981 (21-11 Tân Dậu): Chính quyền xã Tân Kim cho phép xây dựng thánh tịnh Minh Cảnh Đài.

10-12-1989 (13-11 Kỷ Tỵ): Ông Chí Tâm (Lê Văn Vui) quy thiên lúc 13 giờ.

12-12-1989 (15-11 Kỷ Tỵ): Ông Nguyễn Viết Thoại được cử làm đại diện thánh tịnh Minh Cảnh Đài (thay mặt Hội Trưởng).