THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Long Vân


Địa chỉ: Ấp Hòa Ninh, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3.650014.
Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế Đồng Tháp Huyện Lai Vung

tti-long-van-htcdtd-dong-thap