THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Long Thiên Ngũ Sắc


Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3811051.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tti-long-thien-ngu-sac-httth-tien-giang
tti-long-thien-ngu-sac-httth-tien-giang2