THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Long Đức Qui Châu


Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, Phường 3, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. Điện thoại: 0273 3841259.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Gò Công Đang xây dựng

tti-long-duc-qui-chau-httth-tien-giang2

tti-long-duc-qui-chau-httth-tien-giang3

tti-long-duc-qui-chau-httth-tien-giang

ảnh cũ trước khi cất mới