THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Linh Môn Quang


Địa chỉ: Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Hậu Giang Huyện Long Mỹ

tti-linh-mon-quang-httth-hau-giang