THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Kim Sắc Đàn


Địa chỉ: Ấp Hòa Quới, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3650852.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tti-kim-sac-dan-httth-tien-giang