THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Kim Quang Minh Đài


Địa chỉ: Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, H Phù Cát, Bình Định. Điện thoại: 0256.2215.308.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Phù Cát

tti-kim-quang-minh-dai-httg-binh-dinh