THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huỳnh Long Cung Điện


Địa chỉ: Ấp 6, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3881077.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Ba Tri

HuynhLongCungDienTTi