THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huyền Ưng Tịnh


Địa chỉ: Ấp 7, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Giồng Trôm

4HuyenUngTinh

Lược sử

Sáng lập và hiến đất: Thái Giáo Sư Lê Văn Tửu (khoảng năm 1957, hiến 2.592m2).

Khánh thành: ngày 26-5-1958 (08-4 Mậu Tuất).

Nhân sự tiền nhiệm (1958-1970): Hội Trưởng, Đầu Họ Đạo Võ Văn Phó, Phó Hội Trưởng Ngô Ngọc Ẩn, Từ Hàn Ngô Ngọc Ron, Phó Từ Hàn Đoàn Văn Dễ, Trưởng Phòng Lễ Đặng Văn Ánh, Phó Phòng Lễ Đoàn Văn Nô, Trưởng Phòng Lương Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Phòng Công Ngô Ngọc Chân, Phó Phòng Công Đinh Văn Phích, Phó Phòng Công Ngô Ngọc Cam, Thủ Bổn Võ Văn Thành, Chánh Trị Sự Bùi Văn Giai, Chánh Trị Sự Võ Văn Trường, Phó Trị Sự Phạm Văn Thiệt, Phó Trị Sự Nguyễn Văn Phước, Thông Sự Trần Văn Rớt.

Nhân sự (từ 09-12-1996): Giáo Hữu Thái Phích Thanh (Trưởng Ban Cai Quản), Giáo Hữu Thượng Hiển Thanh (Phó Ban Cai Quản), Thái Rớt Thanh (Phó Ban Cai Quản), Thượng Thanh Thanh (Chánh Trị Sự), Đinh Thanh Dương (Phó Trị Sự), Đinh Văn Chiêm (Phó Trị Sự), Lê Thị Nhiên (Phó Trị Sự), Đinh Thị Thận (Phó Trị Sự), Trần Văn Miêu (Thông Sự), Ngọc Xinh Thanh (Từ Hàn kiêm Trưởng Phòng Thơ), Thái Nhẫn Thanh (Thủ Bổn kiêm Trưởng Phòng Lương), Thượng Phước Thanh (Trưởng Phòng Công), Ngọc Sơn Thanh (Trưởng Phòng Lễ), Thượng Hiền Thanh (Phó Phòng Lễ).

Cố Vấn (từ 09-12-1996): Giáo Hữu Ngọc Trường Thanh, Giáo Hữu Thượng Diệu Thanh.

Năm 1998 họ đạo có 112 tín đồ, 20 chức sắc.