THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huyền Trung Điện


Địa chỉ: Ấp Long Đời (Ấp 1), Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3.666.786.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Kiên Giang Huyện Gò Quao Có bản đồ

tti-huyen-trung-dien-httth-kien-giang2

tti-huyen-trung-dien-httth-kien-giang3
Ảnh cũ:
tti-huyen-trung-dien-httth-kien-giang
Ngày 13-04-2015 Lễ Trí Thạch Thánh Tịnh Huyền Trung Điện
Ngày 2016-01-03 Lễ An Vị Tái Thiết Thánh Tịnh Huyền Trung Điện
Khánh thành vào tháng 2 âm lịch 2018

Bản đồ