THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huệ Đông Thiên


Địa chỉ: Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Điện thoại: 0291.3853870.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bạc Liêu Huyện Đông Hải

tti-Hue-dong-thien-httt-ca-mau

lúc xây dựng:
tti-hue-dong-thien-httth-bac-lieu