THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hòa Phương Nhơn Sĩ


Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3627137.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Châu Thành

tti-hoa-phuong-nhon-si-httth-tien-giang4
tti-hoa-phuong-nhon-si-httth-tien-giang3

tti-hoa-phuong-nhon-si-httth-tien-giang5