THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hòa Minh Trước Cảnh


Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3921627.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Cái Bè

tti-hoa-minh-truoc-canh-httth-tien-giang

tti-hoa-minh-truoc-canh-httth-tien-giang2