THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hiền Thiện Võ


Địa chỉ: Ấp 2, Xã Cẩm Sơn, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 01696681922
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tti-hien-thien-vo-httth-tiengiang

tti-hien-thien-vo-httth-tiengiang-cu

ảnh cũ