THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hà Long Điện


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vang Quới Tây, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3854236.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Bình Đại

4HaLongDienTTi

4HaLongDienTTi2