THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Đồng Quan Trước Cảnh


Địa chỉ: Ấp Mỹ Tường, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3746715.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Cái Bè

tti-dong-quan-truoc-canh-httth-tien-giang