THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Đông Cung Bạch Long


Địa chỉ: Ấp 5, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3899136
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Ba Tri

DongCungBachLongTTi