THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Diêu Trì Cung


Địa chỉ: Ấp Tiên Đông Vàm, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3626895.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

8DieuTriCung-ChauThanh
8DieuTriCung-ChauThanh2