THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Đại Thanh


Địa chỉ: 117/882 Nguyễn Kiệm, P 3, Q Gò Vấp, TP HCM. Điện thoại: 028.9853928.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên TP Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp

tti-dai-thanh-httth-tphcm
Bản đồ