THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Đài Quang Cảnh


Địa chỉ: Ấp Mỹ Tân, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú

tti-dai-quang-canh-httth-soc-trang