THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Dạ Minh Quang


Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3878470.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An Huyện Châu Thành

5daminhquang-tthien