THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Cửu Khúc Tòa


Địa chỉ: Ấp Nhơn Ngải, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Trà Ôn

tti-cuu-khuc-toa-httth-vinh-long

Trước đây Cửu Khúc Toà đặt văn phòng Ban Trị Sự tại Tam Bình và có cơ sở thờ tự tại Tam Bình, Bửu tháp Anh Cả Phan Văn Tòng cũng đặt tại huyện Tam Bình còn văn phòng Ban Cai Quản đặt tại xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn và cũng có cơ sở thờ tự.
Sau này Hội Thánh quyết định tách 2 cơ sở thờ tự ra thành 2 cơ sở thờ tự riêng biệt, một ở Tam Bình mang tên Phủ Thờ Cửu Khúc Toà và một ở Nhơn Bình mang tên Cửu Khúc Toà. Cửu Khúc Toà khi xưa các anh lớn đi trước đã đặt làm văn phòng của Hội Thánh lần 2 (Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên qua 3 lần dời đổi văn phòng Hội Thánh mãi đến sau này mới có được như ngày hôm nay).