THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bửu Ngọc


Địa chỉ: 273 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3916115.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang TP Rạch Giá

tti-buu-ngoc-htby-kien-giang