THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bồng Lai


Địa chỉ: 136/1, Tổ 7, KP Long Thới, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Bình Dương.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bình Dương Thị Xã Thuận An

tti-bong-lai-httth-binh-duong2

tti-bong-lai-httth-binh-duong
Bản đồ