THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bạch Long Cung Hoàng


Địa chỉ: Ấp Mỹ, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3727387.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Thạnh Phú

6BachLongCungHoang