THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bạch Hổ Thiên Quang


Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3886022.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Thạnh Phú

5BachHoThienQuang

5BachHoThienQuang2