THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh An Vô Đài Võ


Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-6290079.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Châu Thành

tti-an-vo-dai-vo-httth-tien-giang2 tti-an-vo-dai-vo-httth-tien-giang3

Thánh Tịnh mới được khánh thành năm 2017

Ảnh cũ:

tti-an-vo-dai-vo-httth-tien-giang