THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh An Tiên


Địa chỉ: Ấp Sơn Qui, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3871826.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Chợ Lách

2AnTien-ChoLach