THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Xuân


Địa chỉ: Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn Đang xây dựng

tt-vinh-xuan-httn-vinh-long2
Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 5 Bính Thân – Dl. 30-6-2016.
tt-vinh-xuan-httn-vinh-long
ảnh cũ