THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Lợi


Địa chỉ: 41 C Hùng Vương, P Phú Hội, Thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3810182.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Huế

tt-vinh-loi-httn-hue