THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Hòa


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 38859788.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

VinhHoaTT1

VinhHoaTT2

Thánh Thất trước khi cất mới