THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Hiệp


Địa chỉ: Đường 23 Tháng 10, Thôn Vĩnh Điện Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Điện thoại: 0258. 3890.875.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Khánh Hòa Nha Trang Đang xây dựng

tt-vinh-hiep-httn-khanh-hoa